MojeTrhy.cz: Královské stříbření - Kutná Hora

Královské stříbření - Kutná Hora

22. červen 2024 09:00 - 23. červen 2024 17:00

Znovu se otevírají brány do historie Kutné Hory a doby největší slávy královského horního města. Přijíždí král Václav IV. s chotí Žofií a celým dvorem. Královské stříbření Kutné Hory se uskuteční koncem června 2024.

SrdceTvor.cz handmade výrobky na prodej

Královské stříbření - Kutná Hora

Znovu se otevírají brány do historie Kutné Hory a doby největší slávy královského horního města. Přijíždí král Václav IV. s chotí Žofií a celým dvorem. Královské stříbření Kutné Hory se uskuteční koncem června 2024.

Přivítejte krále spolu s hrdými Horníky, přihlížejte napínavým rytířským soubojům a disciplínám na koních, veselte se při dobové hudbě a tanci. Svůj um předvedou středověcí řemeslníci, děti nadchnou žongléři a komedianti, rytířské ležení nebo kolotoč a dech se všem zatají při sobotním ohňostroji i nedělní „stříbrné“ mši.


Scénář slavnosti vychází ze skutečných událostí i ze známé silné náklonnosti, které se Kutná Hora těšila u Václava IV. Nenásilnou a zábavnou formou seznamuje diváky s tím, jak se dobývala stříbrná ruda a jak se zpracovávala až do podoby slavného stříbrného groše. Přibližuje zvláštnosti životního stylu středověkého horního města, všech skupin jeho obyvatel, jejich osudy společné i osobní.

 

Kutná Hora ožije středověkem

Velkolepý scénář slavnosti navrací Kutnou Horu, české královské horní město, do dob o šest set dvacet let zpět, až na konec 14. a začátek 15. století. Na dva až tři dny ožije celé město fiktivním příběhem příjezdu a vzácné přítomnosti českého a římského krále Václava IV. s jeho dvorem. Aktéři i diváci navracejí se do doby, kdy byla Kutná Hora na vrcholu prosperity. Po devíti letech se navíc program letos vrací do původního prostoru – zrekonstruovaného parku pod Vlašským dvorem.


Chrámem sv. Panny Barbory se rozeznívají fanfáry a při slavné „Stříbrné mši“ vítají krále s královnou Žofií Bavorskou, jejich dvořanstvo i kutnohorský patriciát. Do města se sjíždí bujaré rytířstvo, aby se zúčastnilo turnajových klání vyhlášených králem Václavem IV. Gotická hudba vyzývá k lidovému tanci v kutnohorských uličkách i krčmách, každodenní pracovní rytmus mincovny ve Vlašském dvoře utichá, neboť je přehlušen slavnostním ruchem přítomnosti krále a jeho dvora. Zářivá barevnost vrcholné gotiky, desítky praporců a stovky historických kostýmů naplňují kutnohorské malebné uličky, ideální prostředí autentických historických kulis.


Bohatí a hrdí "horníci" chystají uvítání krále, otevírá se jarmark, rozhoří se svatojánské ohně a začínají lidové veselice uspořádané na počest oblíbeného panovníka. Těšit se můžete na rytířská klání (a ležení s ukázkou zbraní), turnaj na koních, středověké tance lidové i dvorské, dobovou hudbu, ukázky středověkých řemesel s možností vyzkoušet si například vyrobit svíčku nebo vyrazit Pražský groš, nesmí chybět ani dobové tržiště, sokolovna královského sokolníka, lukostřelbu, večerní dvorskou slavnost, Stříbrnou nedělní mši a několik průvodů v historickém centru města.na koních (Štvanci).

Adresa

Breuerovy sady - park pod Vlašským dvorem 284 01 Kutná Hora

Breuerovy sady - park pod Vlašským dvorem 284 01 Kutná Hora

Co Vám chybí na tomto webu?

Copyright @2023 Freedom development dpt. All rights reserved