MojeTrhy.cz: Jaro na vsi ve skanzenu - Přerov nad Labem

Jaro na vsi ve skanzenu - Přerov nad Labem

28. březen 2024 09:00 - 7. duben 2024 17:00

Tradiční výstava „Jaro na vsi“ ukazuje v celém areálu skanzenu staré zvyky a obyčeje od masopustu do májů, jak je v tomto kraji zaznamenali národopisní sběratelé.

Jaro na vsi ve skanzenu - Přerov nad Labem

Tradiční výstava „Jaro na vsi“ ukazuje v celém areálu skanzenu staré zvyky a obyčeje od masopustu do májů, jak je v tomto kraji zaznamenali národopisní sběratelé.

V celém areálu skanzenu budou připomínány různé staré zvyky a obyčeje, které provázely po celé jarní období život našich předků ve středním Polabí.


Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic zabíjačkou, zvláštní krajovou zábavou zvanou „šplochan“ a průvodem starých masek na konci masopustu. Ve druhé chalupě z Draha masopust střídá čtyřicetidenní předvelikonoční postní období se šesti postními nedělemi, provázenými mimo jiné vynášením „smrtky“, chozením s lítem a předvelikonočním pečením. „Pašijový týden“ od Zeleného čtvrtku do Božího hodu velikonočního má tradičně své místo ve „staročeské chalupě“, kde je i pomlázka o Pondělí velikonočním s ukázkami starých kraslic.


K pomlázce se vztahuje také velká výstava kraslic zdobených tradičními a netradičními technikami, velikonočních dekorací a zvykoslovného pečiva ve výstavních prostorách bednárny – v přísálí a chodbě u staré školy. V dolní části skanzenu pokračuje výstava „Jaro na vsi“ připomenutím svatovojtěšských poutí, májových zábav mládeže a májových pobožností. Závěr výstavy v chalupě z Pojed je věnován svátku sv. Jana Křtitele a lidovému léčitelství. Poslední chalupa z Oskořínka s interiérem z poloviny minulého století je upravena na předvádění novodobých jarních zvykoslovných aktivit. 


Stálé expozice ve skanzenu a výstava Škola našich babiček

Už při jarní výstavě jsou ve skanzenu zpřístupněny všechny stálé expozice v komorách, špýcharech, ve velké stodole i ve staré škole. Do sousedního kabinetu byla provizorně umístěna stará hospoda, protože velký výstavní sál v bednárně je i letos věnován velké výstavě z muzejních sbírek pod názvem „Ve škole našich babiček“. Tato výstava je postavena na kolekci starých školních obrazů z přelomu 19. a 20. století a je doplněna o dobové učební pomůcky, učebnice a sešity. Po dobu jarní výstavy budou ve výstavním sále předváděny různé činnosti, spojené s jarním zvykoslovím (zdobení vajec, perníčků, pletení pomlázek a ukázky lidových řemesel). Bližší informace o víkendových programech na tel. 325 565 272.


Otevřeno je v polabském skanzenu od úterý do neděle od 9:00 hodin do 17:00 hodin. Poslední vstup v 16:00 hodin. Na Velikonoční pondělí bude otevřeno.

Adresa

Přerov nad Labem 243 289 16 Přerov nad Labem

Přerov nad Labem 243 289 16 Přerov nad Labem

Co Vám chybí na tomto webu?

Kategorie

Copyright @2023 Freedom development dpt. All rights reserved