MojeTrhy.cz: Výstava paličkovaných krajek - Švihov

Výstava paličkovaných krajek - Švihov

6. červenec 2024 - 31. srpen 2024

Paličkované krajky z Klatov a okolí. Největší výstavou roku 2024 bude událost s názvem Ples na hradě – paličkované krajky z Klatov a okolí. Krajkářky této oblasti celý rok pracovaly na vytvoření výstavy, kterou si můžete přijít prohlédnout v období od července do začátku listopadu.

  • Historické a vojenské akce
SrdceTvor.cz handmade výrobky na prodej

Výstava paličkovaných krajek - Švihov

Paličkované krajky z Klatov a okolí.

Největší výstavou roku 2024 bude událost s názvem Ples na hradě – paličkované krajky z Klatov a okolí. Krajkářky této oblasti celý rok pracovaly na vytvoření výstavy, kterou si můžete přijít prohlédnout v období od července do začátku listopadu.


Už teď si můžete přečíst něco z historie paličkování na Klatovsku: Paličkování krajek patří k mladším textilním technikám. Prokazatelně existovalo v Itálii konce 15. a počátku 16. století, avšak již v poměrně rozvinuté formě. Takže nepochybně muselo předcházet období pokusů a hledání. Kde vzniklo, zatím není jasné, byť se v posledních desetiletích v archeologických výzkumech na různých místech nacházejí pozůstatky předmětů, které by s paličkováním mohly souviset, již pro 4. století našeho letopočtu.


U nás byla paličkovaná krajka užívána nejprve v oděvu vysokých společenských vrstev, na textiliích v lidovém prostředí v jednoduché formě až od konce 18. století. V průběhu první poloviny 17. století se učí paličkování na některých panstvích dívky a ženy, aby následně měly tuto techniku jako robotní povinnost (Vamberecko, Krušnohoří, Sedlice

u Blatné).


Na Klatovsku sice není znám šlechtický zakladatel tradice, avšak ve Strážově na Šumavě se prokazatelně, podle údajů v hospodářských tabelách, paličkovalo v roce 1725. Vznikaly zde především specifické krajky vláčkové (zvané proutkové). Díky tomu zde v roce 1896 vznikla krajkářská škola, která fungovala až do 60. let minulého století. Přes její zánik se ve Strážově krajkářství udrželo dodnes, především díky podpoře zdejší základní školy a obce. Učitelky této školy několikrát (v roce 1910 a 1911) v období školních prázdnin vyučovaly paličkování také v Klatovech v tehdejším Městském průmyslovém muzeu, dnes Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. Třicet dívek a žen, které se tehdy kurzu účastnily, daly základ paličkování v Klatovech. Dnes zde funguje již víc než dvacet let Krajkářský klub Klatovy a dva kurzy. Jeden pod hlavičkou výše zmíněného klatovského muzea, druhý v Městském kulturním středisku Klatovy. Realizace krajek členek klubu a frekventantek zmíněných kurzů představuje výstava Ples na hradě.

Adresa

Žižkova 1 340 12 Švihov

Žižkova 1 340 12 Švihov

Co Vám chybí na tomto webu?

Copyright @2023 Freedom development dpt. All rights reserved